Η θέση της καμπύλης γλυκόζης στη διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2: χρειάζεται ή όχι επαναπροσδιορισμός των διαγνωστικών κριτηρίων; Γ#Π 09!! Γ#Π 15!!

Η θέση της καμπύλης γλυκόζης στη διάγνωση του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2: χρειάζεται ή όχι επαναπροσδιορισμός των διαγνωστικών κριτηρίων; ....  Άνοιγμα