Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων Διαγνωστική προσέγγιση με απεικόνιση – Υπερηχοκαρδιογράφημα -Αξονική ΤομογραφίαDiagnostic Approach in Patients with Congenital Heart Disease Multimodality Imaging Echo- CT Γ#Π 02!! Γ#Π 22!!

Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων Διαγνωστική προσέγγιση με απεικόνιση – Υπερηχοκαρδιογράφημα -Αξονική ΤομογραφίαDiagnostic Approach in Patients with Congenital Heart Disease Multimodality Imaging Echo- CT ....  Άνοιγμα