Επικοινωνία αλληλεπίδραση και αίσθηση του ανήκειν μέσα σε ένα δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο ΚΔΗΦ του ΘΧΠ Ιτέας Ψ#Α Γ#Π 05!! Γ#Π 08!! Γ#Π 16!!

Επικοινωνία αλληλεπίδραση και αίσθηση του ανήκειν μέσα σε ένα δομημένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων στο ΚΔΗΦ του ΘΧΠ Ιτέας ....  Άνοιγμα