Διάκριση παθολογικού από φυσιολογικό ΗΚΓ στην αθλητιατρική.Ποιός χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση; Distinction of pathological from normal ECG in sports medicine Who needs further investigation? Α#Η Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Διάκριση παθολογικού από φυσιολογικό ΗΚΓ στην αθλητιατρική.Ποιός χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση; Distinction of pathological from normal ECG in sports medicine Who needs further investigation? ....  Άνοιγμα

Πόσο μπορώ να εμπιστεύομαι τις συσκευές διαχείρισης του καρδιακού ρυθμού για να διαγνώσω και να θεραπεύσω την κολπική μαρμαρυγή Γ#Π 02!! Μ#Ν Γ#Π 24!!

Πόσο μπορώ να εμπιστεύομαι τις συσκευές διαχείρισης του καρδιακού ρυθμού για να διαγνώσω και να θεραπεύσω την κολπική μαρμαρυγή ....  Άνοιγμα