Αντλία ινσουλίνης και αισθητήρας συνεχούς μέτρησης σακχάρου αίματος καθ’ οδόν για την τελική αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1 ΤΕΧΝΗΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ Π#Ε

Αντλία ινσουλίνης και αισθητήρας συνεχούς μέτρησης σακχάρου αίματος καθ’ οδόν για την τελική αντιμετώπιση του διαβήτη τύπου 1 ΤΕΧΝΗΤΟ ΠΑΓΚΡΕΑΣ  ....  Άνοιγμα