Παρενέργειες των διαφόρων μεθόδων αντισύλληψης  Λοιπές μορφές αντισύλληψης:  ενδομήτριο σπιράλ (IUD χαλκού και LNG), υποδόρια εμφυτεύματα,  ενέσιμη αντισύλληψη,  κολπικά δαχτυλίδια,

Παρενέργειες των διαφόρων μεθόδων αντισύλληψης  Λοιπές μορφές αντισύλληψης:  ενδομήτριο σπιράλ (IUD χαλκού και LNG), υποδόρια εμφυτεύματα,  ενέσιμη αντισύλληψη,  κολπικά δαχτυλίδια, ....  Άνοιγμα