Επιπλοκές από τη χρήση νεότερων αντιπηκτικών στο ουροποιητικό σύστημα. Εκτίμηση αιμορραγικού και θρομβωτικου κίνδυνου Νεότερα δεδομένα Γ#Π 02!! Γ#Π 06!! Γ#Π 07!!

Επιπλοκές από τη χρήση νεότερων αντιπηκτικών στο ουροποιητικό σύστημα. Εκτίμηση αιμορραγικού και θρομβωτικου κίνδυνου Νεότερα δεδομένα ....  Άνοιγμα