Διάκριση παθολογικού από φυσιολογικό ΗΚΓ στην αθλητιατρική.Ποιός χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση; Distinction of pathological from normal ECG in sports medicine Who needs further investigation? Α#Η Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Διάκριση παθολογικού από φυσιολογικό ΗΚΓ στην αθλητιατρική.Ποιός χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση; Distinction of pathological from normal ECG in sports medicine Who needs further investigation? ....  Άνοιγμα