Ολιστική προσέγγιση του ασθενούς μέσω της
συνεργασίας των ειδικοτήτων. Σταχυολόγηση των σημαντικότερων εξελίξεων ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ#Π 02!! Χ#Ε

Ολιστική προσέγγιση του ασθενούς μέσω της συνεργασίας των ειδικοτήτων. Σταχυολόγηση των σημαντικότερων εξελίξεων ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ....  Άνοιγμα

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Κερκιδικής Προσπέλασης. Αιμόσταση και Σημασία της Γνώσης και της Σωστής Εφαρμογής μετά από Στεφανιογραφία Γ#Π 02!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της Κερκιδικής Προσπέλασης. Αιμόσταση και Σημασία της Γνώσης και της Σωστής Εφαρμογής μετά από Στεφανιογραφία ....  Άνοιγμα

Η Καρδιολογία συναντά την Καρδιοχειρουργική. Χρόνια διλήμματα ή μήπως όχι Σοβαρή Ανεπάρκεια Μιτροειδούς και Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια Χειρουργική Θεραπεία σε Όλους ΥΠΕΡ Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24 Χ#Ε

Η Καρδιολογία συναντά την Καρδιοχειρουργική. Χρόνια διλήμματα ή μήπως όχι Σοβαρή Ανεπάρκεια Μιτροειδούς και Ισχαιμική Μυοκαρδιοπάθεια Χειρουργική Θεραπεία σε Όλους ΥΠΕΡ ....  Άνοιγμα

Η Καρδιολογία συναντά την Καρδιοχειρουργική. Χρόνια διλήμματα ή μήπως όχι Νόσος στελέχους Χειρουργική αντιμετώπιση. ΚΑΤΑ Γ#Π 02!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!!

Η Καρδιολογία συναντά την Καρδιοχειρουργική. Χρόνια διλήμματα ή μήπως όχι Νόσος στελέχους Χειρουργική αντιμετώπιση. ΚΑΤΑ ....  Άνοιγμα