Πρόληψη της ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου πέραν της αποτελεσματικής επαναιμάτωσης Heart failure prevention strategies in post-MI patients apart from revascularization Γ#Π 02!! Χ#Ε Γ#Π 15!!

Πρόληψη της ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας μετά από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου πέραν της αποτελεσματικής επαναιμάτωσης Heart failure prevention strategies in post-MI patients apart from revascularization ....  Άνοιγμα