Χρόνια νεφρική δυσλειτουργία: Πώς θα προστατεύσω τους ασθενείς από νεφρική ανεπάρκεια προκαλούμενη από ενδοφλέβιους σκιαγραφικούς παράγοντες; Γ#Π 02!! Γ#Π 06!! Γ#Π 10!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!! Ν#Η

Χρόνια νεφρική δυσλειτουργία: Πώς θα προστατεύσω τους ασθενείς από νεφρική ανεπάρκεια προκαλούμενη από ενδοφλέβιους σκιαγραφικούς παράγοντες; ....  Άνοιγμα

Διαδερμικη Σύγκλειση Στεφανιαιοκολπικού Συριγγίου σε Βρέφος Διαδερμικη Σύγκλειση Υπολειμματικού Αορτοπνευμονικού Παραθύρου σε Βρέφος Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 17!! Γ#Π 24!!

Διαδερμικη Σύγκλειση Στεφανιαιοκολπικού Συριγγίου σε Βρέφος Διαδερμικη Σύγκλειση Υπολειμματικού Αορτοπνευμονικού Παραθύρου σε Βρέφος ....  Άνοιγμα

Χειρισμός του καθετήρα φλεβοφλεβικών παράπλευρων αγγείων σε ασθενείς με μοναδική κοιλία “Catheter management of veno-venous collaterals in single ventricle patients Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 24!!

Χειρισμός του καθετήρα φλεβοφλεβικών παράπλευρων αγγείων σε ασθενείς με μοναδική κοιλία “Catheter management of veno-venous collaterals in single ventricle patients ....  Άνοιγμα