Διαταραχές οπτικοχωρικής αντίληψης μετά ΑΕE  Aξιολόγηση και θεραπευτική προσέγγιση για την ευόδωση του προγράμματος Αποκατάστασης

Διαταραχές οπτικοχωρικής αντίληψης μετά ΑΕE  Aξιολόγηση και θεραπευτική προσέγγιση για την ευόδωση του προγράμματος Αποκατάστασης ....  Άνοιγμα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Διάφορα PFO ( ανοικτό ωοειδές τρήμα) προκαλούντα πολλαπλά έμβολα σε παιδί Miscellaneous PFO with multiple emboli in a child Γ#Π 17!! Γ#Π 02!! Γ#Π 24!!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Διάφορα PFO ( ανοικτό ωοειδές τρήμα) προκαλούντα πολλαπλά έμβολα σε παιδί Miscellaneous PFO with multiple emboli in a child ....  Άνοιγμα