Μειωμένη ευαισθησία σε ορμονικά ερεθίσματα ή αναβολική αντίσταση κατά την πρόοδο της νοητικής διαταραχής Reduced sensitivity to hormonal signals or anabolic resistance during the progression of cognitive impairment Γ#Π Ψ#Α 16!! 09!!

Μειωμένη ευαισθησία σε ορμονικά ερεθίσματα ή αναβολική αντίσταση κατά την πρόοδο της νοητικής διαταραχής Reduced sensitivity to hormonal signals or anabolic resistance during the progression of cognitive impairment

Read More

“REMEDES4Alzheimer”Συστοιχία αξιολόγησης νοητικού ελέγχου στη γήρανση Προσαρμογή του συστήματος μέτρησης αντανακλαστικών αντίδρασης REMEDES Γ#Π Γ#Σ Ψ#Α 16!!

“REMEDES4Alzheimer”Συστοιχία αξιολόγησης νοητικού ελέγχου στη γήρανση Προσαρμογή του συστήματος μέτρησης αντανακλαστικών αντίδρασης REMEDES

Read More