Στρες και παιδική παχυσαρκία. Νευροβιολόγία και συμπεριφορά Σ#Σ Π#Ε

Στρες και παιδική παχυσαρκία. Νευροβιολόγία και συμπεριφορά Επίκ. Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΕΚΠΑ Μονάδα Αναπτυξιακής Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ Νοσοκ. Παιδων Η Αγία Σοφία Ass. Professor of Developmental and Behavioral Pediatrics School of Medicine National and Kapodistrian University of Athens

Read More