Δοσιμετρία και σχεδιασμός θεραπείας στην πυρηνική ιατρική .Βαθμονόμηση και Προετοιμασία των Συστημάτων και των Διαδικασιών Κ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 23!!

Δοσιμετρία και σχεδιασμός θεραπείας στην πυρηνική ιατρική .Βαθμονόμηση και Προετοιμασία των Συστημάτων και των Διαδικασιών ....  Άνοιγμα

Read More

Δοσιμετρία και σχεδιασμός θεραπείας στην πυρηνική ιατρική Η πρόσφατη κλινική εμπειρία στο ΑΝ «Θεαγένειο»,Θεσσαλονίκης Κ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 23!!

Δοσιμετρία και σχεδιασμός θεραπείας στην πυρηνική ιατρική Η πρόσφατη κλινική εμπειρία στο ΑΝ «Θεαγένειο»,Θεσσαλονίκης ....  Άνοιγμα

Read More