Δακρυϊκή μικροενδοσκόπηση για τη διάγνωση και τη διαχείριση της νόσου της εγγύς δακρυϊκής εκροής Lacrimal microendoscopy for the diagnosis and management of proximal lacrimal outflow disease Χ#Ε Γ#Π 12!! Γ#Π 24!!

Δακρυϊκή μικροενδοσκόπηση για τη διάγνωση και τη διαχείριση της νόσου της εγγύς δακρυϊκής εκροής Lacrimal microendoscopy for the diagnosis and management of proximal lacrimal outflow disease ....  Άνοιγμα

Read More