Χρόνια νεφρική δυσλειτουργία: Πώς θα προστατεύσω τους ασθενείς από νεφρική ανεπάρκεια προκαλούμενη από ενδοφλέβιους σκιαγραφικούς παράγοντες; Γ#Π 02!! Γ#Π 06!! Γ#Π 10!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24!! Ν#Η

Χρόνια νεφρική δυσλειτουργία: Πώς θα προστατεύσω τους ασθενείς από νεφρική ανεπάρκεια προκαλούμενη από ενδοφλέβιους σκιαγραφικούς παράγοντες; ....  Άνοιγμα

Read More