Τι χρειάζεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα σήμεραΣυζήτηση για τους παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της και μια πρόταση 11 βημάτων. Γ#Π Μ#Ν

Τι χρειάζεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα σήμεραΣυζήτηση για τους παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της και μια πρόταση 11 βημάτων.

Read More

Ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και λοιμώδη νοσήματα Επικινδυνότητα δικαιώματα και υποχρεώσεις των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε δομές κατ’ οίκον υποστήριξης Ψ#Α Γ#Π Γ#Σ 16!!

Ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής και λοιμώδη νοσήματα Επικινδυνότητα δικαιώματα και υποχρεώσεις των επαγγελματιών υγείας που εργάζονται σε δομές κατ’ οίκον υποστήριξης

Read More