ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η περίπτωση της Ψηφιακής Κοινότητας Δήμων της Κεντρικής Ελλάδας Γ#Π Π#Η

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Η περίπτωση της Ψηφιακής Κοινότητας Δήμων της Κεντρικής Ελλάδας

ΔΑΦΟΥΛΑΣ Γεώργιος MD MBA in HSM PhDc Επιστημονικός συνεργάτης υπηρεσιών e-health E-trikala Cities Net Δήμων Κεντρικής Ελλάδας
MD MBA in HSM PhDc Επιστημονικός συνεργάτης υπηρεσιών e-health E-trikala Cities Net Δήμων Κεντρικής Ελλάδας