Ψηφιακή νέα πραγματικότητα για την αντιμετώπιση  της νόσου Alzheimer. Προοπτικές και θέματα βιοηθικής 

Ψηφιακή νέα πραγματικότητα για την αντιμετώπιση  της νόσου Alzheimer. Προοπτικές και θέματα βιοηθικής

ΒΡΑΧΑΤΗΣ Αριστείδης
Dipl-Ing, M.Sc, PhD,Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας,Κέρκυρα