Φιλοσοφία και Αρχές του ERAS Γ#Π 15!! Α#Η Χ#Ε Ν#Η

Φιλοσοφία και Αρχές του ERAS

ΚΑΛΔΗΣ Βασίλειος
MSc ENV HEALTH-MSc HBP in SURGERY, Γενικός Χειρουργος Εντατικολόγος ,Διευθυντής ΕΣΥ ΤΕΠ ΓΝΑ Σισμανογλειο – Αμαλία Φλέμινγκ & Υπεύθυνος Κλινικής Covid-19 (Λιθοθρυψία –Α Γ/Χ)