Υποτροπή μετά από διακοπή επιτυχημένης χορήγησης ανοσοθεραπείας Κ#Σ Γ#Π 03!! Γ#Π 15!!

Υποτροπή μετά από διακοπή επιτυχημένης χορήγησης ανοσοθεραπείας

ΜΠΟΥΤΗΣ Αναστάσιος Παθολόγος-Ογκολόγος Αντικαρκινικό νοσοκομείο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Θεσσαλονίκη
Παθολόγος-Ογκολόγος Αντικαρκινικό νοσοκομείο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ Θεσσαλονίκη