Υπερπηκτικότητα σε ασθενείς με Covid-19 Υποκείμενοι μηχανισμοί Γ#Π 13!! Γ#Π 26!! Γ#Π 05!!

Υπερπηκτικότητα σε ασθενείς με Covid-19 Υποκείμενοι μηχανισμοί

ΔΑΔΑΚΗ Ειρήνη
Ειδικευόμενη Παθολογίας, Β’ Χημειοθεραπευτική Κλινική, Α.Ν. Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη