Τυπικές και Άτυπες κλινικές εκδηλώσεις Κοιλιοκάκης Δ#Δ Γ#Π 03!! Γ#Π 15!!

Τυπικές και Άτυπες κλινικές εκδηλώσεις Κοιλιοκάκης

ΜΑΘΟΥ Νικολέττα Γαστρεντερολόγος Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων ΓΝΝ Ιωνίας Αθήνα
Γαστρεντερολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Κωνσταντοπούλειο – Πατησίων ΓΝΝ Ιωνίας Αθήνα