Τροφιμογενείς λοιμώξεις στο σπίτι Γ#Π 10!! Γ#Π 13!! Γ#Π 15!! Δ#Δ

Τροφιμογενείς λοιμώξεις στο σπίτι

ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Παναγιώτης Αν. Καθηγητής ΓΠΑ Μέλος panel βιολογικών κινδύνων EFSA Εργριο Ποιοτικού Ελέγχου Υγιεινής Τροφίμων Ποτών Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αν. Καθηγητής ΓΠΑ Μέλος panel βιολογικών κινδύνων EFSAΕργριο Ποιοτικού Ελέγχου Υγιεινής Τροφίμων ΠοτώνΤμήμα Επιστήμης Τροφίμων Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών PhD Associate Professor Lab. Food Quality Control Hygiene Dep. Food Science Human Nutrition Agricultural University of Athens