Τραχειοστομία Γ#Π 01!! Χ#Ε Γ#Π 26!!

Τραχειοστομία

ΨΑΛΛΙΔΑ Βασιλική
Πνευμονολόγος/Εντατικολόγος,Επιμελήτρια A’ Παν/ΜΕΘ ΓΟΝΚ «οι Αγ. Ανάργυροι», Αθήνα