Το ταξίδι του ασθενούς με ΜΜΚΠ Από τη διάγνωση στη θεραπεία” Ο ρόλος του επεμβατικού πνευμονολόγου Tissue IS the issue Κ#Σ Χ#Ε Γ#Π 01!! Γ#Π 15!! Γ#Π 24!!

Το ταξίδι του ασθενούς με ΜΜΚΠ Από τη διάγνωση στη θεραπεία” Ο ρόλος του επεμβατικού πνευμονολόγου Tissue IS the issue

ΣΑΜΨΩΝΑΣ Φώτιος MD PhD Πνευμονολόγος Πανεπιστημιακό ΠΓΝ Πατρών
MD PhD Διδάκτωρ πανεπιστημίου Πνευμονολόγος Πανεπιστημιακό ΠΓΝ Πατρών