Το Κόστος στην Αντιμετώπιση του Ογκολογικού Ασθενούς Οφείλει να Είναι Ενήμερος ο Θεράπων Ιατρός Επηρεάζει στη Λήψη Αποφάσεων Κ#Σ Γ#Π 16!!

Το Κόστος στην Αντιμετώπιση του Ογκολογικού Ασθενούς Οφείλει να Είναι Ενήμερος ο Θεράπων Ιατρός Επηρεάζει στη Λήψη Αποφάσεων

ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ Νικόλαος MD MSc Παθολόγος - Ογκολόγος Συνεργάτης ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Κλινική ΡΕΑ Αθήνα
ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ Νικόλαος MD MSc Παθολόγος – Ογκολόγος Συνεργάτης ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Ειδ. Marien Hospital Dusseldorf Germany Clinical Fellow The Cristie Manchester UK