Τι χρειάζεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα σήμεραΣυζήτηση για τους παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της και μια πρόταση 11 βημάτων. Γ#Π Μ#Ν

Τι χρειάζεται η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα σήμεραΣυζήτηση για τους παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη της και μια πρόταση 11 βημάτων.

ΛΙΟΝΗΣ Χρήστος Καθηγητής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας Linkoping Σουηδίας
PhD FRCGP Hon FWONCA FESC Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Τμήμα Ιατρικής Σχολή Ιατρικής και Επιστημών Υγείας Linkoping Σουηδίας Πανεπιστήμιο Κρήτης