Τελευταία δεδομένα στον καρδιολογικό έλεγχο αθλητή Α#Η Γ#Π 17!! Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Τελευταία δεδομένα στον καρδιολογικό έλεγχο αθλητή

ΚΑΡΑΤΖΑ Αγγελική Αναπλ . Καθηγήτρια Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών
ΚΑΡΑΤΖΑ Αγγελική Αναπλ . Καθηγήτρια Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών