Σύνθετα ανοιχτά τραύματα άκρου πόδα: ο ρόλος του συστήματος VAC

Σύνθετα ανοιχτά τραύματα άκρου πόδα: ο ρόλος του συστήματος VAC

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αργύριος
MD, PhD Imperial College, FRCS Ακαδημαϊκος Υπότροφος Αγγειοχειρουργικής, Αγγειοχειρουργική Κλινική Α.Π.Θ, .Γ.Ν. «ΑΧΕΠΑ» ,Θεσσαλονίκη