Σύνδρομα Υπέρχρησης –OverUse Injuries

Σύνδρομα Υπέρχρησης –OverUse Injuries

ΜΑΛΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, Ν.G.Malliaropoulos ,
MD, Msc & Dipl in SEM, PhD, FFSEM(UK),Consultant Hon Sports &Exercise Physician Barts and The London Senior Clinical Lecturer QMUL CSEM Fellow Faculty Sports and Exercise Medicine (UK) Director Thessaloniki Sports Medicine Clinic , Greece