Σύγχρονα κλινικά δεδομένα στη διαχείριση των ασθενών με αυξημένα επίπεδα LDL-C Γ#Π 09!! Γ#Π 02!!

Σύγχρονα κλινικά δεδομένα στη διαχείριση των ασθενών με αυξημένα επίπεδα LDL-C

ΚΟΛΟΒΟΥ Γενοβέφα
MD, PhD, FESC, SFASA, FRSH, Διευθύντρια Προληπτικής Καρδιολογίας και Μονάδας LA, Metropolitan Hospital, Αθήνα