Συστάσεις άσκησης και σωματικής δραστηριότητας για άτομα με εγκεφαλική παράλυση Γ#Π 05!! Γ#Π 04!! Γ#Π 15!! Α#Η

Συστάσεις άσκησης και σωματικής δραστηριότητας για άτομα με εγκεφαλική παράλυση

Dr ΜΗΤΣΙΟΚΑΠΑ Ευανθία MD PhD FEBPRM Ιατρός Αποκατάστασης Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης ‘Πόρτα Ανοιχτή’
Φυσίατρος MD PhD FEBPRM MD PhD FEBPRMΔιδάκτωρ Πανεπιστημίου Ιατρός Αποκατάστασης Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης ‘Πόρτα Ανοιχτή’