Συντηρητική Θεραπεία Λεμφοιδήματος Πότε και Γιατί Μ#Σ Κ#Σ Γ#Π 02!! Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Συντηρητική Θεραπεία Λεμφοιδήματος Πότε και Γιατί

ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ Ευάγγελος Παθολόγος- Αγγειολόγος MD PhD EFA VM MLDCDTP Υπεύθυνος του Αγγειολογικού Ιατρείου- teaching center of UEMS for Vascular MedicineAngiology- της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ‘Η Σωτηρία’Αθήνα
Παθολόγος- Αγγειολόγος MD PhD EFA VM MLDCDTP Υπεύθυνος του Αγγειολογικού Ιατρείου- teaching center of UEMS for Vascular MedicineAngiology- της Γ΄ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ‘Η Σωτηρία’ΑθήναΥπεύθυνος Λεμφολογικής Μονάδας Αγγειοιατρικής- Κέντρο Αγγειακών Παθήσεων Πρόεδρος Ελληνικής Λεμφολογικής Εταιρείας Αντιπρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Λεμφολογικής ΕταιρείαςΠρόεδρος Παγκοσμίου Λεμφολογικού Συνεδρίου 2021 Εκπρόσωπος της Ελλάδας της UEMS στο Vascular Medicine Angiology