Συνηθισμένα Λάθη Στη Διαθερμοπηξία Δ#Α Γ#Π 11!! Γ#Π 15!!

Συνηθισμένα Λάθη Στη Διαθερμοπηξία

ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ Μαρία Επιμελήτρια Α Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου Α.ΣΥΓΓΡΟΣ. Αθήνα
Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Επιμελήτρια Α Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου Α.ΣΥΓΓΡΟΣ. Αθήνα