Συνήθη λάθη στην υπολιπιδαιμική αγωγή Γ#Π 09!! Γ#Π 15!! Γ#Π 02!!

Συνήθη λάθη στην υπολιπιδαιμική αγωγή

ΣΚΟΥΤΑΣ Δημήτριος Ειδικός Παθολόγος με εξειδίκευση στον ΣΔ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠθ Υπεύθυνος Παθολογικού Τομέα Κ.Α.Α Αναγέννηση Επιστημονικός Διευθυντής Γεν. Κλ.Λυσ.Σαραφιανός θεσσαλονίκης
Ειδικός Παθολόγος- Διαβητολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΔΠΘ Επιστ.ΔιευθυντήςΓεν.Κλιν.Λυσ.Σαραφιανός Υπεύθ.Παθολογικού Τομέα ΚΑΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ