ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Γ#Π 15!! Ν#Η Π#Η

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΡΙΧΤΕΡ ΔημήτριοςMD FESC FAHA Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών
MD FESC FAHA Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών