Σιωπηλή κολπική μαρμαρυγή Πως αξιολογείται Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

Σιωπηλή κολπική μαρμαρυγή Πως αξιολογείται

ΣΙΔΕΡΗΣ Σκεύος Διευθυντής Καρδιολογικό Τμήμα Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών
Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών