Ραδιοσημασμένα ανάλογα σωματοστατίνης στη διάγνωση και θεραπεία των GEP-NETs Κ#Σ Γ#Π 03!! Γ#Π 23!!

Ραδιοσημασμένα ανάλογα σωματοστατίνης στη διάγνωση και θεραπεία των GEP-NETs

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος
MD, PhD Πυρηνικός Ιατρός,Επιμελητής Β´,Β´ Εργαστήριο Ακτινολογίας ΠΓΝ «Αττικόν», Αθήνα