Πώς μειώνω τον κίνδυνο επιπλοκών σε ERCP – EUS Γ#Π 0#!! Γ#Π 15!! Γ#Π 22!!

Πώς μειώνω τον κίνδυνο επιπλοκών σε ERCP – EUS

ΣΙΟΥΛΑΣ Αθανάσιος MD PhD FEBGH Γαστρεντερολόγος Δ.Θ.Κ. ΥΓΕΙΑ Αθήνα
ΣΙΟΥΛΑΣ Αθανάσιος MD PhD FEBGH Γαστρεντερολόγος Δ.Θ.Κ. ΥΓΕΙΑ Αθήνα