Πότε έχει ένδειξη το Synacthen test σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας Γ#Π 09!! Γ#Π 18!!

Πότε έχει ένδειξη το Synacthen test σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας

ΛΙΒΑΔΑΣ Σαράντης
Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος, ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, Αθήνα