Πρωτόκολλο Νοσηλευτικής Παρακολούθησης παιδιού με Διαβητική Κετοξέωση Γ#Π 09!! Ε#Α Π#Ε Ν#Η

Πρωτόκολλο Νοσηλευτικής Παρακολούθησης παιδιού με Διαβητική Κετοξέωση

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ Ευανθία RN MSc PhD Προισταμένη Γραφείου Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ΜΗΤΕΡΑ Εξειδικευμένη Νοσηλεύτρια Νεανικού Διαβήτη Kings College London UK.
RN MSc PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Προισταμένη Γραφείου Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Διεύθυνσης ΜΗΤΕΡΑ Εξειδικευμένη Νοσηλεύτρια Νεανικού Διαβήτη Kings College London UK.