Προχωρημένα-μεταστατικά NETs. Σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές Κ#Σ Γ#Π 09!!Γ#Π 03!! Γ#Π 15 Γ#Π 24!!

Προχωρημένα-μεταστατικά NETs. Σύγχρονες θεραπευτικές επιλογές

ΑΓΓΕΛΟΥΣΗ Άννα Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ Ενδοκρινολογικό τμήμα ΑΠΚ Λαϊκό νοσοκομείο Αθήνα
Επικ. Καθηγήτρια Παθολογίας ΕΚΠΑ Ενδοκρινολογικό τμήμα ΑΠΚ Λαϊκό νοσοκομείο Αθήνα