Πρακτικές λύσεις για τον κλινικό ιατρό από την πληροφορική. Εργαλεία και γνώσεις που θα έπρεπε να χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινή κλινική μας πρακτική. Π#Η Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Μ#Ν

Πρακτικές λύσεις για τον κλινικό ιατρό από την πληροφορική. Εργαλεία και γνώσεις που θα έπρεπε να χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινή κλινική μας πρακτική.

ΔΗΛΑΒΕΡΗΣ Πολυχρόνης MD PhD FESC Διευθυντής Ε.Σ.Υ A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθήνα Vice-Chair e-Cardiology WG at the ESC
MD PhD FESC Διευθυντής Ε.Σ.Υ A Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθήνα Vice-Chair e-Cardiology WG at the ESC 1st Department of Cardiology University of Athens Medical School