Πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας Hypersensitivity (Environmental) Pneumonitis Γ#Π 01!! Γ#Π 10!! Γ#Π 25!! Γ#Π 15!!

Πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας Hypersensitivity (Environmental) Pneumonitis

ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Argyris Tzouvelekis
Associate Professor of Respiratory Medicine Head Dpt of Respiratory Medicine University of Patras, Greece