Παθολογικό πρότυπο βάδισης και κόπωση . Ο ρόλος της σπαστικότητας. Α#Η Γ#Π 04!! Γ#Π 05!! Γ#Π 15!! Γ#Π 26!!

GENγ-1143 Παθολογικό πρότυπο βάδισης και κόπωση . Ο ρόλος της σπαστικότητας.

ΣΑΡΑΜΑΝΤΟΣ Ιωάννης MD MsC Φυσίατρος Επιμελητής Τμήματος ΦΙΑΠ 401 ΓΣΝΑ Αθήνα
MD MsC Φυσίατρος Επιμελητής Τμήματος ΦΙΑΠ 401 ΓΣΝΑ Αθήνα