ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΠΤΥΧΕΣ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΠΤΥΧΕΣ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέα, Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα