Ο transgender ασθενής 

Ο transgender ασθενής 

ΦΛΟΥΔΑΣ Γεώργιος
Ψυχίατρος – Σεξολόγος,Επιμελητής Α’ Ε.Σ.Υ.,Ιδρυτής και Υπεύθυνος του Ειδικού Ιατρείου Διαχείρισης Ζητημάτων Ταυτότητας και Δυσφορίας Φύλου του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής