Ο ρόλος της φυσικής άσκησης στη Νόσο Alzheimer Α#Η Ψ#Α Γ#Π 16!!

Ο ρόλος της φυσικής άσκησης στη Νόσο Alzheimer

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Γεώργιος
Γυμναστής-Κέντρο Ημέρας Alzheimer ΕΠΑΨΥ Λάρισας[/