ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ Γ#Π 02!! Γ#Π 15!! Ε#Α

ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

ΦΟΥΣΑΣ Στέφανος MD FESC FACC Συντονιστής Τομέα Καρδιάς και Αγγείων METROPOLITAN GENERALΑθήνα ε. Καθηγητής Καρδιολογίας τ. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας
MDFESCFACC Συντονιστής Τομέα Καρδιάς και Αγγείων METROPOLITAN GENERAL Αθήνα ε. Καθηγητής Καρδιολογίας τ. Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας