Οξείες Λοιμώξεις Κατωτέρου Αναπνευτικού 

Οξείες Λοιμώξεις Κατωτέρου Αναπνευτικού 

ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΟΥ Κυριακή
Πνευμονολόγος-Φυματιολόγος,Γ.Ν. Δράμας